INSTALACJE

Klub "Goryl We Mgle" Warszawa

Goryl We Mgle znajduje si? na Pradze P?noc w Warszawie

www.gorylwemgle.pl

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

Sam lokal sk?ada si? z 4 stref na 2 pi?trach:

- piwnica ( parkiet dyskotekowy +dog?osnienia )

- parter ( sala klubowa, VIP, dog?o?neinia )

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie na ka?dej sali. Dodatkowo w ka?dej strefie mo?e by? s?yszalne inne ?r鏚?o i tak na przyk?ad mo?na prowadzi? 2 ca?kowicie niezale?ne imprezy na ka?dym pi?trze i sali VIP.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe ProTon oparte o najwy?sze modele g?o?nik闚 Oberton. Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, kt鏎e s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne za rozs?dne pieni?dze...
czytaj wi璚ej >>>

Klub "EGO" Sopot

Klub „Ego”  znajduje si? w „Krzywym Domku” w samym centrum Sopotu

www.egoclub.pl

 

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie na sali.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe ProTon oparte o najwy?sze modele g?o?ników Oberon i Eminence . Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, które s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne za rozs?dne pieni?dze. Montujemy i sprzedajemy tylko kompletne zestawy nag?o?nienia co pozwala nam da? 3 letni? gwarancj? na poprawna prace wszystkich urz?dze?.

 

Zestawy ProTon z serii COAX to najnowocze?niejsze podej?cie do budowy zestawów g?o?nikowych...
czytaj wi璚ej >>>

Hotel "Czarna Per?a" Przejazdowo

Hotel „Czarna Per?a” znajduje si? w miejscowo?ci Przejazdowo 5 km od Gda?ska. www.czarna-perla.pl

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

Lokal sk?ada si? z 3 stref:

- parkiet

- recepcja

- dog?o?nienia

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe oparte o modele g?o?ników Oberon i Mag . Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, które s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne w rozs?dnej cenie...
czytaj wi璚ej >>>

Dyskoteka "Blue Star"  Dzier???no

Blue Star znajduje si? w miejscowo?ci Dzier???no 30 km od Gda?ska .

https://www.facebook.com/mcbluestar

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

Sam lokal sk?ada si? z 2 sal i ??cznie z 6 stref stref:

- 2 x parkiet

- dog?o?nienia

- lo?e

- side fill na scen?

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie. Dodatkowo w ka?dej strefie mo?e by? s?yszalne inne ?r鏚?o i tak na przyk?ad mo?na prowadzi? 2 ca?kowicie niezale?ne imprezy w na ka?dej z sal dyskotekowych.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe ProTon oparte o najwy?sze modele g?o?nik闚 Oberton. Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, kt鏎e s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne za rozs?dne pieni?dze...
czytaj wi璚ej >>>

Cafe Bar „Mon Balzac”  Gda?sk

Cafe Bar „Mon Balzac” znajduje si? w samym centrum Gda?ska Na ulicy Piwnej 50m od Neptuna

www.monbalzac.pl

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.....

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie i sali.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe oparte o modele g?o?nik闚 Eminence i MAG. Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, kt鏎e s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne W rozs?dnej cenie. Montujemy i sprzedajemy tylko kompletne zestawy nag?o?nienia co pozwala nam da? 3 letni? gwarancj? na poprawna prace wszystkich urz?dze?.

W ca?ym lokalu zosta?y zamontowane:

- 10 x MR 8

- 2x BD 12/400

Ca?kowita moc systemu licz?c moc zastosowanych wzmacniaczy mocy to 1800 W.

System umo?liwia niezale?ne nag?o?nieni 2 sal...
czytaj wi璚ej >>>

Klub "Foksal XVIII" Warszawa

Klub Foksal XVIII przy ulicy& Foksal 18. Na imprezie pojawi?o si? wiele znanych gwiazd m.in.: Marcin Paprocki, Przemys?aw Cyprya?ski, Joanna Majstrak, Krzysztof Skiba, Tomasz Lubert, Marta D?browska i Micha? Milovicz. Dzia?alno?? klub inaugurowa?a oficjalnie Edyta Herbu?.

www.facebook.com/foksalxviii

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

Sam lokal sk?ada si? z 3 stref :

- parkiet

- VIP

- dog?osnienia

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie na ka?dej sali...
czytaj wi璚ej >>>

Dyskoteka "Miasto Anio?闚" Gda?sk

Miasto Anio?闚 znajduje si? w Gda?sku na brzegu Mot?awy. http://miastoaniolow.com.pl/index.php

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

Sam lokal sk?ada si? z 5 stref:

- parkiet

- 2x VIP

- dog?o?nienia

- barka

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie. Dodatkowo w ka?dej strefie mo?e by? s?yszalne inne ?r鏚?o i tak na przyk?ad mo?na prowadzi? 2 ca?kowicie niezale?ne imprezy w klubie i na barce.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe ProTon oparte o najwy?sze modele g?o?nik闚 Oberton...
czytaj wi璚ej >>>

Sala okoliczno?ciowa "Z?ota R?a" Jasie?/Gda?ska

Sala okoliczno?ciowa „Z?ota R?a” znajduje si? w gda?skiej dzielnicy Jasie?

www.salaokolicznosciowa.pl

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe oparte o modele g?o?nik闚 Eminence i MAG. Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, kt鏎e s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne w rozs?dnej cenie. Montujemy i sprzedajemy tylko kompletne zestawy nag?o?nienia co pozwala nam da? 3 letni? gwarancj? na poprawna prace wszystkich urz?dze?.

Zestawy ProTon z serii COAX to najnowocze?niejsze podej?cie do budowy zestaw闚 g?o?nikowych...
czytaj wi璚ej >>>

Klub NOX / Kot?ownia Gdynia

Klub „Kot?ownia” znajduje si? w Gdyni na ulicy 3-ciego Maja. www.kotlownia-klub.p

Mieli?my zaszczyt zbudowa? kompletny system nag?o?nieniowy w tym lokalu.

Sam lokal sk?ada si? z 3 stref:

- parkiet

- VIP

- dog?o?nienia

System jest skonstruowany tak by mo?na by?o sterowa? g?o?no?ci? w ka?dej wydzielonej strefie.

TMSS stosuje zestawy g?o?nikowe ProTon oparte o najwy?sze modele g?o?nik闚 Oberton. Wieloletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam opracowa? systemy nag?o?nienia, kt鏎e s? praktycznie bezawaryjne i dost?pne za rozs?dne pieni?dze...
czytaj wi璚ej >>>