PROFIL


Video – polski zespó? graj?cy pop rock za?o?ony w 2007 roku przez Macieja Durczaka, Wojciecha ?uszczykiewicza i Tomasza Luberta. Twórc? tekstów wi?kszo?ci piosenek jest Wojciech ?uszczykiewicz. W lutym 2009 z zespo?u odszed? jeden z za?o?ycieli - Tomasz Lubert[1]. W 2010 roku zespó? ubiega? si? o miano Polskiego Hitu Lata 2010 z piosenk? Szminki ró? na Bydgoszcz Hit Festiwalu. Grupa zaj??a 12. miejsce, zdobywaj?c 3,01% g?osów. Piosenka "Papieros" dotar?a do pi?tego miejsca w Polsce na li?cie Polish Airplay Chart i pierwszego miejsca w Polish Video Chart[2][3]. W 2011 roku zespó? zdoby? pierwsz? nagrod? w kategorii Zespó? Roku na gali Eska Music Awards. Dzie? wcze?niej ukaza?a si? druga p?yta zespo?u pt. Nie obchodzi nas rock.

WYDARZENIA W KTÓRYCH ZESPÓŁ / ARTYSTA BRAŁ UDZIAŁ:


           
  • Koncert Video
  • Juwenalia Elblag koncert Video


  • WSZYSTKIE ZDJĘCIA ZWIĄZANE Z ZESPOŁEM / ARTYSTĄ:


    Video

    zobacz wszystkich artystów z którymi współpracowaliśmy >>>