POJEDYNCZE WYDARZENIE / REALIZACJASZCZEGÓŁOWY OPIS:
Instytut Kultury Miejskiej po raz 10. organizowa? plenerowy pokaz Opery na Targu W?glowym. Podczas wydarzenia, które odby?o si? 30 czerwca, zaprezentowana zosta?a ostatnia opera Stanis?awa Moniuszki "Paria", któr? transmitowali?my na ?ywo z Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu. Wydarzenie odby?o si? w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin twórcy przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Moniuszko - Promesa 2019. Podczas wydarzenia przeprowadzili?my transmisj? Live, ??cznie z realizacj? kamerow?. Dostarczyli?my d?wi?k i realizacj? d?wi?ku, oraz konstrukcj? do zawieszenia ekranu Led P3, ekran Led P3 36m/kw, procesory wizji, miksery wizji, mediaserwery.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z TEGO WYDARZENIA:


Opera na Targu W?glowym IKM: PariaOpera na Targu W?glowym IKM: PariaOpera na Targu W?glowym IKM: Paria


zobacz wszystkie wydarzenia >>>