PROFIL


Armia – polski zespó? graj?cy od 1984 r. punk rock i hardcore z wp?ywami innych gatunków (rock gotycki, reggae, metal, rock symfoniczny, jazz-rock) z wokalist? Tomaszem Budzy?skim.

WYDARZENIA W KTÓRYCH ZESPÓŁ / ARTYSTA BRAŁ UDZIAŁ:


           
  • Sztutowo. Apel Cieni. Niezwyk?y koncert w Muzeum


  • WSZYSTKIE ZDJĘCIA ZWIĄZANE Z ZESPOŁEM / ARTYSTĄ:


    Armia

    zobacz wszystkich artystów z którymi współpracowaliśmy >>>