PROFIL


Zakopower – polski folkowy zespó? muzyczny za?o?ony przez skrzypka Sebastiana Karpiela-Bu?eck?. Oprócz niego grup? tworz?: Wojciech Topa, Bartek Kudasik, Józef Chyc, Piotr Rychlec, Kacper Stolarczyk, Micha? Tr?bski, Dominik Tr?bski i Bartosz Nazaruk. Nazwa zespo?u nawi?zuje do miasta Zakopane.

WYDARZENIA W KTÓRYCH ZESPÓŁ / ARTYSTA BRAŁ UDZIAŁ:


           
  • Zakopower koncert - ?arnowiec - Dni Gniewina


  • WSZYSTKIE ZDJĘCIA ZWIĄZANE Z ZESPOŁEM / ARTYSTĄ:


    Zakopower

    zobacz wszystkich artystów z którymi współpracowaliśmy >>>